+31 (0)33 2450 667

Privacy statement Unistair Group

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als klant of gebruiker van onze webshop. Ook vertellen we waarom en hoe lang we gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en ons beveiligingsbeleid.

Wanneer onze privacyverklaring van toepassing is

Deze privacyverklaring behoort toe aan Unistair Group VOF. De verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers op de eigen websites. Sinds 2009 levert en plaatst Antislipstrip.nl antislipstrips op trappen in hoogwaardige kwaliteit. Algemene voorwaarden zijn klantgericht en conform het AVG.

Unistair Group neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@antislipstrip.nl.   

Wie is Unistair Group?

Unistair Group is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te (3769 AV) Soesterberg aan Centurionbaan 40A. Unistair Group is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56845677. Unistair Group is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Unistair Group de verwerkingsverantwoordelijke.

Onder Unistair Group vallen de volgende dochterondernemingen:

-          Antislipstrip.nl

-          Trapveiligheid.nl

Unistair Group werkt samen met Buckaroo

Wanneer u producten in onze webshop bestelt, vindt de betaling plaats via IDEAL of Bancontact. Wij gebruiken daarvoor een betaalprovider. Het verschuldigde bedrag voor de geplaatste bestelling wordt via Buckaroo voldaan. Naast de mogelijkheid om uw bestelling te betalen via Buckaroo, is er de mogelijkheid voor betaling met factuur. De factuur is te downloaden in iedere bestelbevestiging. U betaalt dan rechtstreeks aan Unistair Group. Hoe Buckaroo omgaat met uw gegevens vindt u terug in hun privacyverklaring.  

Unistair Group werkt samen met Rabobank

Zijn montagewerkzaamheden in uw trappenhuis uitgevoerd en betaalt u met pin. Unistair Group maakt gebruik van Rabo SmartPin, een kassaoplossing van Rabobank. Een kassabon ontvangt u per e-mail. Het privacystatement van Rabobank vindt u hier.

Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens

Unistair Group is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@antislipstrip.nl. Unistair Group schakelt andere partijen in waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Voor zover andere partijen persoonlijke gegevens nodig hebben, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent dat zij een grondslag moeten hebben om gegevens te mogen verwerken. Unistair Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door deze partijen. Dit Privacy statement is daarop niet van toepassing.

De relatie tussen u en Unistair Group

Het is niet nodig om een account aan te maken voor het doen van aankopen in onze webshops. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Unistair Group wel persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Unistair Group voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Unistair Group worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijn

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijn

   

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijn

 

 

Doeleinde:

Dienstverlening

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

7 jaar in verband met de wettelijk vastgestelde termijn

 

 

Doeleinde:

Digitale marketing

Gegevens:

Naam en e-mail adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij geanonimiseerde gegevens voor het maken van analyses. Unistair Group koopt geen gegevens in van andere partijen en verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Doeleinde:

Google Ads

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Periodiek wordt gebruik gemaakt van Google Ads. Google gebruikt cookies of mobiele advertentie-ID's om advertentiemeting te ondersteunen. Google heeft toegang tot analytische gegevens, zodat Unistair Group de webshops zo goed mogelijk kan laten aansluiten bij de wensen van de bezoekers. Hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u hier.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Unistair Group heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Unistair Group over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Unistair Group. U kunt verzoeken dat Unistair Group uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Unistair Group de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Unistair Group of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Unistair Group te verkrijgen. Unistair Group zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Unistair Group u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Unistair

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@antislipstrip.nl. Unistair Group zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Unistair Group een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Unistair Group uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

-          Externe adviseurs

-          Dochterondernemingen

Het kan zijn dat Unistair Group verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Unistair Group ze?

Deze website laadt alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies om uw website ervaring te verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Unistair Group of een website van een dochteronderneming, worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de websites van Unistair Group worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Social Media

Wanneer door u wordt gekozen om informatie met betrekking tot onze producten of diensten te delen via Social Media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram of Twitter worden uw gegevens mogelijk zichtbaar voor alle bezoekers van een persoonlijke pagina. Op het gebruiken van Social Media zijn voorwaarden, privacy- en cookie-verklaringen en andere verklaringen van toepassing. Unistair Group wijst u er op dat deze verklaringen kunnen afwijken. De Algemene voorwaarden en het Privacy-statement van Unistair Group zijn hierop niet van toepassing.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De laatste update dateert van 2 mei 2022. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Unistair Group uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@antislipstrip.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Unistair Group uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@antislipstrip.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.